body
Otakar Chládek sadovnický a zahradnický servis Praha 6

O nás

Vítejte na stránkách rodinné zahradnické firmy.

Zabýváme se především zakládáním a údržbou zeleně.
Působíme v Praze a v jejím nejbližším okolí.

K práci přistupujeme s nejmodernějšími poznatky a snažíme se splnit všechna přání zákazníků.

Dnes se firma specializuje na údržbu a realizaci nejen veřejné, ale i soukromé zeleně.

Historie

Firma navazuje na tradici firmy Chládek založené před více jak 100 lety. Tato činnost byla přerušena v roce 1952 tehdejší vládou, kdy došlo k vyvlastnění veškerého majetku. Po revoluci (tj. po roce 1989) byla obnovena činnost zahradnické firmy Chládek. Dnes je v čele firmy její znovu zakladatel a jediný majitel Otakar Chládek, který má dosažené odborné vzdělání a více než 30 letou odbornou praxi.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001 : 2001
ČSN EN ISO 14001 : 2005
ČSN OHSAS 18001 : 2008

Politika

Majitel společnosti stanovil následující klíčové priority a politiku k jejich dosažení pro trvale udržitelný rozvoj společnosti Otakar Chládek - sadovnický a zahradnický servis Praha 6 v oblasti sadovnických a zahradnických služeb.

Priorita A
Spokojený zákazník.

Priorita B
Minimální negativní dopad činností na životní prostředí.

Priorita C
Maximální ochrana zdraví a bezpečnosti osob a zajištění bezpečnosti procesů.

Uspokojování požadavků a přání zákazníka je prioritní pro všechny zaměstnance.
Neustálé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj zaměstnanců.
Neustálé zlepšování pracovních podmínek.
Pravidelná identifikace environmentálních a bezpečnostních rizik.
Aktivní prevence znečišťování životního prostředí a vzniku pracovních úrazů.
Pravidelné stanovování a hodnocení cílů a cílových hodnot ISŘ.
Plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků v souladu s environmentálními a bezpečnostními aspekty.
Pravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování efektivity procesů ISŘ.