body
Otakar Chládek sadovnický a zahradnický servis Praha 6

Údržba zeleně a komunikací

Provádíme likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

Likvidujeme odpady z kategorie "O", tj.obyčejné.

Nakládáme s odpady:

ze zahradnické činnosti
komunálním odpadem
likvidace mikroskládek