body
Otakar Chládek sadovnický a zahradnický servis Praha 6

Údržba zeleně a komunikací

Zahradnické práce

Péče o travnaté plochy
Řezy
Výsadbové práce

Úklidové práce

Provádíme strojové i ruční úklidy zpevněných komunikací
Úklidy v zeleni
Svoz a likvidace odpadů

Péče o dětská hřiště

Opravy
Úklidové práce a udržovací práce

Zimní údržba komunikací

Chodníky
Parkoviště
Soukromé areály