naše

služby

údržba zeleně a komunikací

Zahradnické práce
Péče o travnaté plochy
Řezy
Výsadbové práce

Úklidové práce

Provádíme strojové i ruční úklidy zpevněných komunikací
Úklidy v zeleni
Svoz a likvidace odpadů

Péče o dětská hřiště

Opravy
Úklidové práce a udržovací práce

Zimní údržba komunikací

Chodníky
Parkoviště
Soukromé areály

likvidace odpadů

Provádíme likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
Likvidujeme odpady z kategorie „O“, tj.obyčejné.
Nakládáme s odpady:
  • ze zahradnické činnosti
  • komunálním odpadem
  • likvidace mikroskládek

přepravní služby

Přepravujeme materiály do celkové hmotnosti 8t
Disponujeme vozidly od osobních přes multikáry až po nosiče kontejnerů.
Na multikáry máme různá přídavná zařízení: cisterny, kropící lišty, ulízecí stroj, fukar
další služby

používáme rostliny, abychom vdechli život

- střešním zahradám

- květinovým zahradám

- kuchyňským zahradám

- péčujeme o trávníky

- odtraňujeme odpady

- upravujeme terén

- řešíme škůdce a plevel

- připravujeme půdu

- provádíme údržbu